Giỏ hàng

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì ? là câu hỏi của không ít các công dân Việt Nam, báo cáo tài chính hợp nhất là một báo cáo ngày càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam. Vậy báo cáo tài chính là gì và được quy định ở đâu?

Định nghĩa báo cáo tài chính hợp nhất:

Báo cáo tài chính hợp nhất: Là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con theo quy định của chuẩn mực kế toán số 25.

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì

Một tập đoàn sẽ có nhiều các báo cáo tài chính khác nhau bao gồm: công ty mẹ và các công ty con. Về quản lý và quy định thì phải có một báo cáo thể hiện toàn bộ tài sản, tình hình tài chính,… của tập đoàn. Do đó bắt buộc các tập đoàn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất

Để hiểu rõ về báo cáo tài chính hợp nhất các bạn cần tìm hiểu kỹ về báo cáo tài chính. Danh sách bài giảng báo cáo tài chính các bạn tham khảo:

Để lập được báo cáo tài chính hợp nhất bạn cần đến tất cả các báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con. Các giao dịch giữa công ty mẹ và công ty phải được theo dõi kỹ càng

Ở bài học báo cáo tài chính hợp nhất là gì , chúng tôi đã gởi đến các bạn định nghĩa báo cáo tài chính hợp nhất. Các bạn có thắc mắc về bài học này hãy để lại bình luận cho chúng tôi.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất