Giỏ hàng

Bên mua có cần chứng minh tài khoản ngân hàng của bên bán đã đăng ký hay không

Bên mua có cần chứng minh tài khoản ngân hàng của bên bán đã đăng ký với chi cục thuế hay sở kế hoạch đầu tư hay không? Đây là thắc mắc cũng như câu hỏi của nhiều bạn làm kế toán có thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng khi giao dịch với bên bán.

Bên mua có cần chứng minh tài khoản ngân hàng của bên bán đã đăng ký hay không? Câu hỏi này đã được tổng cục thuế TP HCM trả lời qua công văn số 592/CT-TTHT ngày 20 tháng 01 năm 2016 như sau:

Theo quy định tại khoản 10 điều 1 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế…”

Theo quy định trên thì tài khoản ngân hàng của bên bán thông tin cho bên mua biết để bên mua thực hiện việc thanh toán tiền mua hàng …

Cụ thể các bạn xem ở công văn số 592/CT-TTHT ngày 20 tháng 01 năm 2016  của tổng cục thuế TP. HCM

công văn số 592/CT-TTHT ngày 20 tháng 01 năm 2016

Tham khảo:  Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng ở sở kế hoạch đầu tư