Giỏ hàng

Biểu mẫu bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh hợp nhất

Biểu mẫu bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh hợp nhất là biểu mẫu ghi nhận các bút toán điều chỉnh hợp nhất. Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh này được quy định trong thông tư 202/2014/TT-BTC, tuy nhiên trong thông tư có quy định nhưng lại không phát hành biểu mẫu .

Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh được lập cho từng chỉ tiêu nhằm tổng hợp các khoản được điều chỉnh và loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính

Biểu mẫu bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh hợp nhất

Sau đây kế toán Ytho sẽ giới thiệu biểu mẫu bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh hợp nhất trong thông tư 161/TT-BTC để các bạn tham khảo và có thể dùng để sử dụng:

Đơn vị……..Mẫu số BTH01 – HN
Địa chỉ………. 
BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH

Chỉ tiêu:

 

Kỳ kế toán:

     
Số hiệu BTNgày thángDiễn giảiNợ
ABC12
     
     
  Cộng phát sinh  

Biểu mẫu nhìn khá đơn giản và dễ hiểu, rất dễ sử dụng. Các bạn tham khảo để áp dụng cho công ty của mình.

Trên đây kế toán Ytho đã gởi đến các bạn biểu mẫu bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh hợp nhất. Các bạn có những thắc mắc về biểu mẫu bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh hợp nhất hãy để lại bình luận để mọi người vào cùng tham khảo.

Bài giảng lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất