Giỏ hàng

Biểu phí nhà nước đăng ký doanh nghiệp

Biểu phí nhà nước đăng ký doanh nghiệp là các quy định thu phí của nhà nước khi các bạn tiến hành đăng ký doanh nghiệp bao gồm: thành lập mới, cấp lại, thay đổi thông tin doanh nghiệp, đăng ký cấp lại giấy phép kinh doanh, giải thể,…Đây là biểu phí chung nên thành lập doanh nghiệp ở bất kỳ tỉnh nào thì bạn cũng phải chi những khoản phí nhà nước này.

Lưu ý với các doanh nhân đây là biểu phí nhà nước đăng ký doanh nghiệp còn các công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp họ thường đưa ra giá chưa bao gồm phí nhà nước. Do đó khi sử dụng dịch vụ của các công ty dịch vụ này các bạn cần phải cộng phí nhà nước vào mới ra được tổng chi phí thành lập doanh nghiệp.

Biểu phí nhà nước đăng ký doanh nghiệp

Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn biểu phí nhà nước đăng ký doanh nghiệp hiện hành được quy định tại Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Thông tư số 106/2013/TT-BTC:

 

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC và Thông tư số 106/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 

Số TTNội dungĐơn vị tínhMức thu
ILệ phí đăng ký doanh nghiệp  
1Cấp mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpĐồng/lần200.000
2Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủyĐồng/lần100.000
3Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệpĐồng/lần100.000
IILệ phí đăng ký hộ kinh doanhĐồng/lần100.000
IIIPhí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp:  
1Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diệnĐồng/bản20.000
2Thông tin về Điều lệ công tyĐồng/bản50.000
3Thông tin về Báo cáo tài chính của công ty cổ phầnĐồng/bản50.000
4Các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệpĐồng/tài liệu25.000
5Thông tin về báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 nămĐồng/01 báo cáo/doanh nghiệp100.000
6Thông tin về báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 nămĐồng/01 báo cáo/doanh nghiệp200.000
IVPhí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệpĐồng/lần300.000

 

Biểu phí nhà nước đăng ký doanh nghiệp thông thường cố định qua các năm. Khi nào có sự thay đổi chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn sớm nhất.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp