Giỏ hàng

Biểu thuế lũy tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân

Khi đã xác định được thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân thì công việc còn lại của các bạn kế toán là xác định số thuế tncn phải nộp. Để xác định được thuế tncn phải nộp các bạn cần thêm thông tin về biểu thuế lũy tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân.

Sau đây kế toán Ytho xin giới thiệu đến các bạn biểu thuế lỹ tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo tháng và theo năm như sau:

Biểu thuế lũy tiến từng phần tính thuế thu nhập cá nhân

Biểu thuế lũy tiến từng phần theo tháng dùng để tính thuế thu nhập cá nhân theo tháng và theo quý

Bậc thuếThu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất

 

 

Thuế TNCN phải nộp (đồng)
Cách 1Cách 2
1<= 5 triệu5%0 đồng  + 5% thu nhập tính thuếTNTT x 5%
2Trên 5 đến 10 triệu10%250 000 đ + 10% TN trên 5tr

TNTT x 10% – 250 000

 

 

3Trên 10 đến 1815%750 000 đ + 15% TN trên 10tr

TNTT x 15% – 750 000

 

 

 

4Trên 18 đến 3220%1 950 000 đ + 20% TN trên 18tr

TNTT x 20% – 1650 000

 

 

 

5Trên 32 đến 5225%4 750 000 đ + 25%TN trên 32 tr

TNTT x 25% – 3250 000

 

 

 

6Trên 52 đến 8030%9 750 000 đ + 30% TN trên 52tr

TNTT x 30% – 5850 000

 

 

 

7Trên 8035%18 150 000 đ + 35% TN trên 80tr

TNTT x 35% – 9850 000

 

 

 

Biểu thuế lũy tiến từng phần theo năm dùng để tính thuế thu nhập cá nhân năm và quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm

 Thu nhập tính thuế Thuế suất
0              60TNTT* 5%
 >60            120TNTT x 10% – 3.000.000
 >120            216TTTN x 15% – 9.000.000
 >216            384TNTT x 20% – 19.800.000
 >384            624TNTT x 25% – 39.000.000
 >624            960TNTT x 30% – 70.200.000
 >960TNTT x 35% – 118.200.000

Tham khảo: công thức tính thuế thu nhập cá nhân