Giỏ hàng

Các công việc kế toán phải làm vào đầu năm

Các công việc kế toán phải làm vào đầu năm là câu hỏi của không ít các bạn kế toán, đặc biệt là các bạn đang làm kế toán thuế, kế toán trưởng mà thiếu kinh nghiệm.  Sau đây kế toán Ytho sẽ gởi đến các bạn những lưu ý quan trọng và các công việc kế toán cần thiết các bạn cần phải làm:

Các công việc kế toán phải làm vào đầu năm

  1. Kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài.

Thời hạn là trước ngày 30/1

  1. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân

Thời hạn là trước ngày 30/3

  1. Hoàn thiện sổ sách kế toán
  2. Lập báo cáo tài chính
  3. Nộp quyết toán thuế, báo cáo tài chính đến các cơ quan thuế

Thời hạn là trước ngày 30/3

  1. Nộp báo cáo thống kê, báo cáo tài chính đến cơ quan thống kê

Theo thời hạn của cơ quan thống kê

  1. Đăng ký lại thang bảng lương khi có sự thay đổi mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng

Thời hạn là trước ngày 30/1

  1. Đăng ký lại mức lương đóng bảo hiểm khi có sự thay đổi mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng

Thời hạn là trước ngày 30/1

Các công việc kế toán phải làm vào đầu năm luôn là bận rộn nhất. Vì đây là thời điểm kết thúc năm cũ, phải nộp các quyết toán, các báo cáo cho các cơ quan chức năng. Đồng thời đây cũng là thời điểm tổng kết doanh thu chi phí của một năm để tính ra số tiền thưởng Tết cho nhân viên. Qua thời gian đầu năm, hầu hết các bạn kế toán đều thở phào nhẹ nhõm và muốn đi du lịch.

Nếu các bạn cần bổ sung các công việc kế toán phải làm vào đầu năm, hãy để lại bình luận cho chúng tôi

Tham khảo:  Các công việc kế toán phải làm vào cuối năm