Giỏ hàng

Các doanh nghiệp nên lựa chọn dịch vụ kế toán hay dịch vụ đại lý thuế

Các doanh nghiệp nên lựa chọn dịch vụ kế toán hay dịch vụ đại lý thuế ? là câu hỏi của không ít các chủ doanh nghiệp khi ra hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy hai dịch vụ này khác nhau như thế nào? Liệu rằng công ty cung cấp dịch vụ đại lý thuế có chịu trách nhiệm cao hơn dịch vụ kế toán hay không?

Trước hết chúng ta đi vào tìm hiểu để thành lập một công ty dịch vụ kế toán hay một công ty kinh doanh dịch vụ đại lý thuế thì điều kiện cần là gì?

Đối với công ty kinh doanh dịch vụ kế toán.

Theo quy định tại điều 60 luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 thì:

“Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
b) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;
c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;
d) Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.
2. Công ty hợp danh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
b) Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;
c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.
3. Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;
c) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.”

Đối với công ty kinh doanh dịch vụ đại lý thuế:

Theo điều 6 thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 thì:

Điều kiện làm đại lý thuế

Đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:

  1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  2. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  3. Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.”

Chứng chỉ hành nghề kế toán khác với chứng chỉ đại lý thuế như thế nào? Chứng chỉ nào khó lấy được hơn.

Để thi được chứng chỉ hành nghề kế toán thì các kế toán viên cần có các điều kiện theo quy định tại thông tư 91/2017/TT-BTC như sau:

“1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp;

3. Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi. Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước”

 Để thi được chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế cần có các điều kiện:

Có bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật (chuyên ngành pháp luật kinh tế) và đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ hai (02) năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Như vậy điều kiện để thi chứng chỉ hành nghề kế toán thì khó hơn rất nhiều so với dịch vụ đại lý thuế.

Kỳ thi đại lý thuế hay chứng chỉ hành nghề khó hơn?

Kỳ thi chứng chỉ hành nghề kế toán thì các ứng viên phải trải qua 4 môn thi bao gồm:

(1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Còn kỳ thi đại lý thuế thì chỉ trải qua có 2 môn thi:

(1)Pháp luật về thuế (kiến thức thi sâu hơn và rộng hơn so với chứng chỉ hành nghề kế toán)

(2)Kế toán (kiến thức thi tương đương với trình độ cao đẳng)

 

Ngoài ra trong thông tư 117/2012/TT-BTC thì khi cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề kế toán thì nếu làm đơn đủ yêu cầu thì sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề thuế không cần phải thi nữa. Còn chuyện ngược lại thì không có.

Vậy để có được chứng chỉ hành nghề kế toán thì khó hơn rất nhiều so với chứng chỉ hành nghề thuế.

  • Kết luận: Thành lập một công ty dịch vụ kế toán thì khó hơn so với việc thành lập một đại lý thuế

Tại sao các chủ doanh nghiệp hiện nay lại có xu hướng lựa chọn dịch vụ đại lý thuế mà không lựa chọn dịch vụ kế toán trọn gói?

Hiện nay, có quá nhiều các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán mà những người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề. Những doanh nghiệp như thế này được thành lập là do việc chạy chọt dịch vụ hay có đường dây riêng (thực chất những người làm dịch vụ lại không có chứng chỉ hành nghề). Đa số các chủ doanh nghiệp gặp phải những đơn vị như thế này. Họ cung cấp một dịch vụ yếu kém, mang đến sổ sách có nhiều lỗi, doanh nghiệp hay bị phạt. Do đó các chủ doanh nghiệp có một tâm lý e ngại việc sử dụng dịch vụ kế toán. Trong khi đó những đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng thì họ lại không biết đến hoặc giá phí thường cao hơn. Đa số các doanh nghiệp tại Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ thường có xu hướng tiết kiệm chi phí trước mắt hơn là nghĩ về lợi ích lâu dài.

Ngoài ra, dịch vụ đại lý thuế là dịch vụ chuyên làm các thủ tục thuế. Chứng chỉ đại lý thuế do Tổng cục thuế cấp nên người làm đại lý thuế sẽ gần gũi cơ quan thuế hơn là những người làm dịch vụ kế toán. Những người làm dịch vụ đại lý thuế sẽ chuyên các thủ tục về thuế hơn so với những người làm dịch vụ kế toán. Điều này chúng ta có thể tư duy giản đơn như sau:

+ Mục đích của đại lý thuế: giúp doanh nghiệp đóng thuế đầy đủ, phục vụ mục đích thuế là chính

+ Mục đích của dịch vụ kế toán: giúp doanh nghiệp theo dõi đầy đủ doanh thu, chi phí từ đó hoạch định tài chính cho doanh nghiệp. Mục đích chính là hướng đến doanh nghiệp, quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Liệu rằng công ty cung cấp dịch vụ đại lý thuế có chịu trách nhiệm cao hơn công ty cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói?

Điều này phụ thuộc vào hợp đồng ký kết giữa công ty cung cấp dịch vụ và khách hàng doanh nghiệp. Do đó, các chủ doanh nghiệp đừng lầm tưởng về việc dịch vụ đại lý thuế phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và đảm bảo các doanh nghiệp không bị phạt.

Làm thế nào để lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng?

Hãy yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cho xem chứng chỉ hành nghề kế toán của thành viên, người ký trên các báo cáo của doanh nghiệp.

Kết luận: Dịch vụ kế toán chất lượng hay dịch vụ đại lý thuế chất lượng đều tốt cho doanh nghiệp miễn sao họ giải quyết được vấn đề cho doanh nghiệp.

Mọi thắc mắc về dịch vụ đại lý thuế và dịch vụ kế toán vui lòng liên hệ:

0917 83 84 89 (Mr. Thịnh)

0938 289 345 (Mr. Tâm)

0969 247 246 (Ms. Trang)

Để được tư vấn giải đáp.

Tham khảo:  Những lưu ý khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói