Giỏ hàng

Các hình thức hóa đơn

Sau khi đã nắm được, phân biệt được các loại hóa đơn hiện nay. Các bạn chỉ cần tìm hiểu thêm về các hình thức hóa đơn thì các bạn có thể biết được các hóa đơn đang vận hành trên thị trường Việt Nam như thế nào?

Các hình thức hóa đơn hiện nay bao gồm hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử. Chúng ta cần phân biệt các hình thức hóa đơn này nôm na một chút:

Hóa đơn tự in: là hóa đơn do đơn vị bán tự in trên phần mềm in hóa đơn của mình

Hóa đơn đặt in: là hóa đơn đơn vị bán đặt một đơn vị khác in hóa đơn cho mình, đơn vị khác này có thể là chi cục thuế hoặc một tổ chức in được cấp phép

Hóa đơn điện tử: là hóa đơn đơn vị bán xuất cho khách hàng qua trang web xuất hóa đơn của mình. Khách hàng sẽ có tài khoản đăng nhập để truy xuất hóa đơn mình cần lấy.

Theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và điều 5 thông tư 39/TT-BTC thì tổ chức có thể dùng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau.

Các nguyên tắc tạo hóa đơn theo các hình thức trên như sau:

+ Tổ chức khi tạo hóa đơn không được tạo trùng số hóa đơn trong cùng ký hiệu

+ Chất lượng giấy và mực viết hoặc in trên hóa đơn phải đảm bảo thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật về kế toán

Để hiểu rõ các hình thức hóa đơn sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết.