Giỏ hàng

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Bài giảng các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN và được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

 

 

Đây là bài giảng rất quan trọng nằm trong chuỗi series bài học kế toán online về thuế TNDN. Các sai phạm của doanh nghiệp đa phần đều bị phát hiện, bị loại là do các quy định này. Nếu cơ quan thuế dựa vào đây để bắt phạt doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp cũng nên dựa vào đây để có các biện pháp phòng ngừa cho doanh nghiệp của mình.

Thông thường các kế toán dựa vào các quy định trong bài học này để có thể đẩy thêm chi phí của doanh nghiệp một cách hợp lý mặc dù chi phí đó thực tế không phát sinh tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhà nước là người ban hành luật thì chắc hẳn họ sẽ có biện pháp để có thể tìm ra cách giải quyết và bắt phạt những doanh nghiệp như thế này. Vì vậy, đã làm thì hãy làm đúng tới nơi tới chốn. Nhiều bạn kế toán nghiên cứu thông tư chưa tới, đọc không kỹ hoặc đọc không hiểu, áp dụng sai => bị phạt.

Cơ sở của bài giảng dựa trên thông tư quy định về thuế TNDN: Thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC