Giỏ hàng

Các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được cung cấp bởi kế toán YTHO 8như sau:

 

 

 1. Các khoản phụ cấp trợ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 • Phụ cấp đối với người có công với cách mạng
 • Phụ cấp quốc phòng, an ninh
 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm, vùng kinh tế mới, khu vực
 • Các khoản trợ cấp theo quy định của luật bảo hiểm xã hội và bộ luật Lao Động:

+ Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

+ Trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con nuôi

+ Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động

+ Trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng

+ Các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp

 • Các khoản trợ cấp khác do bảo hiểm xã hội chi trả
 • Trợ cấp để giải quyết tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật

Các trường hợp chi cao hơn mức phụ cấp trợ cấp theo quy định của nhà nước thì phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế

 1. Các khoản tiền thưởng được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 • Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng
 • Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế
 • Tiền thưởng về cải tiến kĩ thuật, sáng chế, phát minh
 • Tiền thưởng về phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật.