Giỏ hàng

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018 đang là chủ đề được các bạn kế toán và chủ doanh nghiệp quan tâm để giảm bớt số tiền phải tham gia bảo hiểm xã hội. Việc hiểu biết các khoản thu nhập này có ý nghĩa to lớn đối với các doanh nghiệp có số lượng lao động từ vài trăm lao động trở lên. Khi đó doanh nghiệp sẽ giảm được một số tiền lớn (chi phí lớn) để tăng dòng lợi nhuận của mình.

Hiện nay có một số doanh nghiệp bị người lao động kiện vì không tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội cho họ. Nếu không có sự hiểu biết và sự thỏa thuận thì giám đốc doanh nghiệp có thể đi tù (theo luật hình sự mới khi số nợ bảo hiểm lớn)

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác theo hướng dẫn tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động

Tiền thưởng sáng kiến;

Tiền ăn giữa ca;

Các khoản hỗ trợ xăng xe,

Điện thoại,

Đi lại,

Tiền nhà ở,

Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết,

Người lao động có người thân kết hôn,

Sinh nhật của người lao động,

Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Tham khảo:  Hướng dẫn tra cứu bảo hiểm xã hội online