Giỏ hàng

Các loại cổ phần

Các loại cổ phần là liệt kê tất cả các loại cổ phần được quy định theo pháp luật Việt Nam. Số lượng các loại cổ phần này phụ thuộc vào từng công ty.

Các loại cổ phần

Hiện nay có nhiều loại cổ phần khác nhau được gọi dưới nhiều tên khác nhau, tuy nhiên chung quy lại thì luật doanh nghiệp 2014 quy định các loại cổ phần sau:

  1. Cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.
  2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Như vậy, ở bất kỳ công ty cổ phần nào cũng sẽ có cổ phần phổ thông còn cổ phần ưu đãi thì có thể công ty này có, công ty khác không. Những điều lệ về cổ phần phụ thuộc vào quyết định của những thành viên sáng lập và nó còn có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của công ty. Sự thay đổi này là hiển nhiên khi lợi ích của các cổ đông bị vi phạm.

Trên đây, kế toán YTHO đã giới thiệu đến các bạn: các loại cổ phần hiện nay được quy định trong luật doanh nghiệp 2014. Các bạn có thêm thắc mắc về các loại cổ phần vui lòng để lại bình luận ở phần bên dưới cho chúng tôi.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập công ty cổ phần