Giỏ hàng

Các phương pháp của kế toán

 Bây giờ là 9h30, ngày chủ nhật. Có đồng chí heo nào chưa dậy không? Hehe. Tiếp tục lên đường thôi các chiến binh. Đây là thử thách cuối cùng trong các chuỗi ngày tháng “Tổng quan về kế toán”. Thử thách này có tên “Các phương pháp của kế toán”. Từ bài sau sẽ là những kiến thức “đỡ buồn ngủ” hơn nhé. Nhưng trước hết, phải chinh phục tốt thử thách này đã! Lên đường!

Các phương pháp của kế toán

     Kế toán phải có những phương pháp riêng thích hợp với những đối tượng nghiên cứu là vốn kinh doanh của doanh nghiệp được xét trên hai mặt: Nguồn hình thành và sự tuần hoàn của tài sản trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối tượng của kế toán có những đặc điểm cơ bản sau:

     • Xét trong quan hệ giữa tài sản và nguồn hình thành đối tượng của kế toán luôn có tính hai mặt, độc lập nhau nhưng luôn cân bằng về lượng giá trị (bằng nhau về số tổng cộng).

       • Xét trong quá trình tuần hoàn, đối tượng kế toán luôn vận động qua các giai đoạn khác nhau nhưng theo một trật tự xác định và khép kín sau một chu kì nhất định.

     • Luôn có tính đa dạng trong một nội dung cụ thể.

    • Mỗi đối tượng cụ thể của kế toán đều gắn liền với lợi ích kinh tế, quyền lợi và trách nhiệm của nhiều phía. Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và những đặc điểm cơ bản của đối tượng kế toán, người ta đã xây dựng hệ thống các phương pháp kế toán bao gồm bốn phương pháp chính sau:

     + Chứng từ và kiểm kê.

     + Đánh giá và tính giá thành.

     + Tài khoản và ghi sổ kép.

     + Tổng hợp và cân đối kế toán.

     Các phương pháp này, chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn trong toàn bộ các bài giảng trong mục “Nguyên lý kế toán”.

    Chúc bạn có những thời gian với YTHO thật vui vẻ. Bất kì câu hỏi nào, dù không có trong bài giảng của chúng mình, bạn hãy cứ comment, chúng mình sẽ trả lời và nghiên cứu cùng bạn.