Giỏ hàng

Các phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu

Các phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu là tổng hợp các phương pháp tính thuế được quy định trong luật, các thông tư liên quan bao gồm: phương pháp tính thuế đối với hàng hoá áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm, phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, Thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp

Sau đây kế toán Ytho sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết các phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu như sau:

Phương pháp tính thuế đối với hàng hoá áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm

Công thức tính:

Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp=Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quanxTrị giá tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóaxThuế suất của từng mặt hàng

Trường hợp hàng hoá là dầu thô, dầu khí thiên nhiên, việc xác định thuế xuất khẩu phải nộp được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí;

Các mặt hàng khác dầu thô, dầu khí thiên nhiên thì áp dụng công thức trên.

Trường hợp số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực tế có chênh lệch so với hoá đơn thương mại do tính chất của hàng hoá, phù hợp với điều kiện giao hàng và điều kiện thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hoá thì số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp được xác định trên cơ sở trị giá thực thanh toán cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thuế suất từng mặt hàng.

Các Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu

Phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp

a) Việc xác định số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp theo mức thuế tuyệt đối thực hiện theo công thức sau:

Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp theo mức thuế tuyệt đối=Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan áp dụng thuế tuyệt đốixMức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hoáxTỷ giá tính thuế

b) Việc xác định số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp đối với hàng hóa áp dụng thuế hỗn hợp thực hiện theo công thức sau:

Số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp đối với hàng hóa áp dụng thuế hỗn hợp=Số tiền thuế tính theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư này+Số tiền thuế tuyệt đối phải nộp tính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này

Phương pháp tính thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp

Phương pháp tính thuế:

Số tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp phải nộp=Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấpxGiá tính thuế nhập khẩuxThuế suất thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp
Tổng số tiền thuế nhập khẩu phải nộp cho hàng hóa áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp=Số tiền thuế phải nộp tính theo quy định tại khoản 2 Điều 37 hoặc khoản 2 Điều 38 Thông tư này+Số tiền thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá hoặc thuế chống trợ cấp phải nộp
           

Chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn các phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu. Từng trường hợp thì phải áp dụng những phương pháp khác nhau, các bạn cần xác định các tình huống trong thực tế thuộc trường hợp nào để tiến hành tính toán cho đúng.

Các bạn có những thắc mắc về các phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu hãy để lại bình luận cho chúng tôi.

Bài giảng thuế xuất nhập khẩu