Giỏ hàng

Các trường hợp bán hàng không phải lập hóa đơn

 

Các trường hợp bán hàng không phải lập hóa đơn là các trường hợp không bắt buộc phải lập hóa đơn Tuy nhiên theo quy định thì bạn phải xử lý đúng nếu không sẽ bị phạt.

Các trường hợp bán hàng không phải lập hóa đơn

Sau đây, kế toán YTHO xin hướng dẫn các bạn thực hiện Các trường hợp bán hàng không phải lập hóa đơn:

Theo Điều 18 thông tư 39/2014/TT-BTC Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn như sau:

  1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
  2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày
  3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Tóm lại đối với những trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn thì kế toán cần phải làm bảng kê và xuất hóa đơn theo bảng kê.

Những trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn và kế toán không xuất hóa đơn được xem là không đúng luật. Tuy nhiên trong thực tế vì chi cục thuế không thể quản lý hết chuyện này nên việc các doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu vẫn xảy ra thường xuyên.

Mẫu bảng kê bán hàng như sau:

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG
Ngày ………tháng………năm………
 

 

 

Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………

  
Đị chỉ:………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..
        
STTTên hàng hóa dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThuế GTGTThành tiềnGhi chú
        
        
        
        
        
        
        
        
 Tổng cộng:  
       
Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)
  Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tham khảo:  Khóa học kế toán nhà hàng khách sạn