Giỏ hàng

Các văn bản quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Các văn bản quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được chia sẻ bởi YTHO

Hiện nay có nhiều luật thông tư nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Các văn bản luật, nghị định, thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp thường xuyên thay đổi dẫn đến những vấn đề phải cập nhật và than vãn của các bạn kế toán. Các bạn kế toán cần thông cảm cho bộ phận làm luật, vì họ phải thay đổi và sửa đổi cho tất cả các đối tượng

Sau đây kế toán Ytho xin liệt kê, tổng hợp các văn bản quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành để các bạn tham khảo.

Đây là những văn bản và thường xuyên dùng nhất để thực hiện đúng về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Các bạn cần đọc kỹ và thường xuyên cập nhật ở bài viết này của chúng tôi để tiện theo dõi, kịp thời thay đổi để tránh các sai sót dẫn đến bị phạt

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo ở chuyên mục văn bản pháp quy, mục thuế TNDN của chúng tôi

  1. Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12
  2. Luật thuế sửa đổi số 71/2014/QH13
  3. Thông tư 119/2014/TT-BTC
  4. Thông tư 78/2014/TT-BTC
  5. Thông tư 151/2014/TT-BTC
  6. Thông tư 96/2015/TT-BTC

Các văn bản quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Trên đây là toàn bộ các văn bản quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Nếu các bạn có thêm những thắc mắc về bài học: các văn bản quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành hãy để lại bình luận cho mọi người cùng tham khảo