Giỏ hàng

Cách điền PL bảng kê thuế GTGT 01 – 5GTGT

Ngoài các phụ lục bảng kê mua vào và bán ra thuộc tờ khai thuế gtgt 01-gtgt. còn có phụ lục bảng kê mẫu 01-5/gtgt. Cách điền PL bảng kê thuế GTGT 01 – 5GTGT – doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh  như sau:

Cột (1): Chỉ tiêu “Số thứ tự”

NNT ghi thứ tự các chứng từ nộp thuế của hoạt động kinh doanh xây dựng, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

Chỉ tiêu “Số chứng từ nộp tiền thuế (2)”:

NNT căn cứ vào số chứng từ nộp thuế để ghi vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu “Ngày nộp thuế (3)”:

NNT căn cứ vào ngày trên chứng từ nộp thuế để ghi vào chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu “Nơi nộp tiền thuế (KBNN) (4)”:

NNT ghi tên của Kho bạc nhà nước nơi NNT nộp tiền thuế.

Chỉ tiêu “Cơ quan thuế quản lý hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh (5)”:

Ghi tên của cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh doanh thu hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản.

Trong thực tờ phụ lục bảng kê này rất ít sử dụng, chỉ sử dụng cho các doanh nghiệp có loại hình xây dựng.  Các doanh nghiệp xây dựng trong thực tế có sử dụng phụ lục bảng kê này để kê khai thuế hay không thì còn là ẩn số đối với chúng ta vì không có cơ quan chức năng nào thống kê vấn đề này, việc nộp phụ lục bảng kê này cũng không bắt buộc.