Giỏ hàng

Cách điền vào phụ lục bảng kê HHDV mua vào mẫu số 01-2/GTGT

Cách điền vào phụ lục bảng kê HHDV mua vào mẫu số 01-2/GTGT được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Sau đây kế toán Ytho xin hướng dẫn các bạn Cách điền vào phụ lục bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT

Cột (1) – STT : Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng

Cột (2, 3), ghi số và ngày lập hóa đơn

Các cột (4, 5) ghi tên và mã số thuế người bán

Cột (6) giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào chưa có thuế, dòng tổng số ghi tổng cộng giá trị hàng hoá mua vào chưa bao gồm thuế GTGT.

Trường hợp hoá đơn mua vào là loại hoá đơn, chứng từ đặc thù, giá mua đã bao gồm thuế GTGT thì căn cứ giá mua đã có thuế GTGT để tính ra doanh số mua chưa có thuế GTGT theo công thức:

Giá mua chưa có thuế GTGT=                Giá bán ghi trên hoá đơn
                    1 + thuế suất

Cột (7) – thuế GTGT ghi số thuế GTGT theo hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế hoặc số thuế GTGT tính được đối với hoá đơn đặc thù

Cột (8)- Ghi chú hoặc thời hạn thanh toán chậm trả: Dùng để ghi chú hoặc ghi các thời hạn của các hoá đơn, thanh toán chậm trả.

Cách điền vào phụ lục bảng kê HHDV mua vào mẫu số 01-2/GTGT dễ phải không các bạn. Các bạn có thêm thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới hoặc ghé trang fanpage của chúng tôi để gởi câu hỏi. Xin cảm ơn