Giỏ hàng

Cách điền vào phụ lục báo cáo trích sử dụng quỹ khoa học và công nghệ

Cách điền vào phụ lục Báo cáo trích sử dụng quỹ khoa học và công nghệ – Mẫu số 03-6/TNDN

+   Cột [2]: NNT tự nhập dạng YYYY

+   Cột [3]: NNT tự nhập theo dạng xx,xx%

+   Các  cột [4], [5], [6]: NNT tự nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số

Các chỉ tiêu tự tính: Ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức:

+   Cột [7] = [6] + [4] – [5], nếu kết quả âm thì [7] = 0

Quỹ khoa học và công nghệ là một trong những quỹ có nhiều rắc rối đối với doanh nghiệp hiện nay. Nếu sử dụng quỹ này mà cơ quan thuế thấy không hợp lệ thì cơ quan thuế có quyền loại chi phí của quỹ này bất kỳ lúc nào. Nếu doanh nghiệp bạn có sử dụng quỹ này thì các bạn chú ý các quy định liên quan trong thông tư để trích lập cho đúng nhé.

Bài học Cách điền vào phụ lục báo cáo trích sử dụng quỹ khoa học và công nghệ tuy ngắn và dễ điền nhưng các bạn sẽ ít gặp trong thực tế. Nếu bạn nào thấy không cần thiết thì có thể bỏ qua bài học này nhé.

Hãy nghe nhạc và học kế toán cho hiệu quả nha các bạn. Học môn nào cũng buồn ngủ chứ không riêng gì học được nghề kế toán. Các bạn có thêm thắc mắc về bài học thì có thể để lại bình luận bên dưới để mọi người cùng giải đáp nhé