Giỏ hàng

Cách ghi hóa đơn gộp khi người mua không lấy hóa đơn

Khi người mua không lấy hóa đơn, các kế toán thường suy nghĩ đến việc viết gộp hóa đơn. Liệu cách xử lý này đã đúng hay chưa?

Theo cách lý giải cứng nhắc thì điều này không đúng (vì theo quy định, từng lần mua bán trên 200 000 VNĐ thì phải xuất hóa đơn). Tuy nhiên, các kế toán sẽ biến hóa gộp của 1 người vào người khác khi thể hiện trên hóa đơn thì số lượng mặt hàng đầy đủ (không trốn doanh thu) => Điều này không được hướng dẫn trong thông tư.

Thông tư hướng dẫn như sau:

  1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
  2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.
  3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Cách lập mẫu bảng kê tham khảo tại: Cách lập bảng kê những người mua không lấy hóa đơn

Trên đây kế toán YTHO đã hướng dẫn các bạn cách ghi hóa đơn gộp khi người mua không lấy hóa đơn. Mọi thắc mắc xin vui lòng để lại bình luận bên dưới.