Giỏ hàng

Cách ghi vào tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01-GTGT

Sau đây kế toán Ytho sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi vào tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01-GTGT. Tiếp nối theo chương trình hướng dẫn các bạn kê khai thuế GTGT

Tham khảo cách sử dụng, cài đặt và kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK cập nhật tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01-GTGT theo thông tư 26/2015/TT-BTC như sau:

 

Tham khảo: Cách ghi vào tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01-GTGT

Phần mềm mới ra đời gây khó khăn cho các bạn làm kế toán bằng excel. Trên phần mềm Excel hiện nay mặc dù có thể lưu ở định dạng xml. Tuy nhiên vì cách lưu này không đúng cấu trúc để kết xuất vào phần mềm HTKK nên cũng không đọc được. Giải pháp cho các bạn làm bằng excel là phải nhập tay. Việc nhập tay tốn thời gian và mang đến nhiều công tác kiểm tra hơn. Hi vọng phần mềm ở các phiên bản mới sẽ có những cải tiến cho những bạn làm excel.