Giỏ hàng

Cách khắc phục lỗi định dạng ngày tháng năm trên phần mềm htkk

Cách khắc phục lỗi định dạng ngày tháng năm trên phần mềm htkk được chia sẻ bởi kế toán YTHO

Khi các bạn kê khai thuế trên phần mềm htkk không ít các trường hợp các bạn gặp các lỗi trong quá trình tạo file tờ khai để kết xuất nộp cho cơ quan thuế. Một trong các lỗi đó là lỗi định dạng ngày tháng năm và phần mềm không cho bạn kết xuất file. Sau đây kế toán Ytho xin giới thiệu cho các bạn lỗi này và cách khắc phục lỗi này như sau:

Ở đây chúng tôi minh họa trên phụ lục mua vào:

Cách khắc phục lỗi định dạng ngày tháng năm trên phần mềm htkk

Đầu tiên các bạn vào control panel sau đó vào phần date and time/ change date and time/change calendar settings. Hình minh họa như sau

Cách khắc phục lỗi định dạng ngày tháng năm trên phần mềm htkk

Các bạn vào format chọn vietnamese nhé

Cách đổi date and time đôi khi vẫn không khắc phục triệt để được lỗi này. Do đó có thêm một cách bổ sung cho các bạn, bởi vì nhiều bạn kế toán có thay đổi định dạng ngày tháng nhưng vẫn bị lỗi định dạng này khi kết xuất phụ lục mua vào, bán ra vào tờ khai thuế gtgt khấu trừ mẫu 01/GTGT. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cách hiệu quả nhất cho các bạn

Hãy thêm dấu ” ‘ ” vào trước ngày tháng năm các bạn sẽ kết xuất phụ lục vào bảng kê một cách dễ dàng

Cách khắc phục lỗi định dạng ngày tháng năm trên phần mềm htkk

 

Chúc các bạn thành công.

Tham khảo:  Hướng dẫn đăng ký tài khoản nộp tờ khai thuế điện tử