Giỏ hàng

Cách lập bảng cân đối tài khoản trên file excel

Cách lập bảng cân đối tài khoản trên file excel

Cách lập bảng cân đối tài khoản trên file excel – Làm cho bảng cân đối tài khoản cân là điều rất quan trọng để làm báo cáo tài chính đúng.

Vì sao bảng cân đối tài khoản phải cân? Cân ở đây có nghĩa là tổng phát sinh nợ phải bằng tổng phát sinh có.

Chúng ta đã biết người đặt nền móng cho kế toán là ông Luca – Pacioli một nhà toán học, nhà khoa học người Ý, người đã sáng tạo ra bút toán kép vào năm 1494:

Tổng tài sản=Nợ phải trả+Vốn chủ sở hữu

Vì công thức toán học và kinh tế này mà bút toán kép ra đời. Khi đó tổng nợ phải bằng tổng có.

Bảng cân đối tài khoản là nền tảng dùng để tạo ra các báo cáo tài chính và kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu kế toán trên file excel. Đây là một bảng trung gian đồng thời cũng là bảng báo cáo phải nộp nếu doanh nghiệp báo cáo sổ sách theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Vì tầm quan trọng của nó nên các bạn bắt buộc phải làm đúng bảng này.

Bảng cân đối tài khoản cấp 1, 2, 3 trên file excel của kế toán YTHO sử dụng dữ liệu ở sheet SDD và sheet CT.

Bài giảng cách lập bảng CĐTK cấp 1:

 

 

Bài giảng cách lập bảng CĐTK cấp 2:

 

 

Bài giảng cách lập bảng CĐTK cấp 3:

 

Link tải file excel ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

Quay lại:

Danh sách bài học excel online:

 Học kế toán trên excel

Danh sách học kế toán thực hành:

 Học kế toán thực hành