Giỏ hàng

Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT

Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT

Cách lập bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT  như sau:

Theo khoản 2 điều 19 thông tư 39/2014/TT-BTC thì:

“Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

….

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.”

Theo quy định trên thì đã quá chi tiết về các thông tin trên một tờ bảng kê lập kèm hóa đơn.

Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn một mẫu bảng kê trong thực tế tuân thủ theo quy định ở trên:

 CÔNG TY CỔ PHẦN URAMA     
Địa chỉ:  68 Trần Nhân Tôn – phường 2 – quận 10 – Tp Hồ Chí Minh  
Tell: 08.62928121Email : Uramajsc@gmail.com  
MST: 0313493579     
 BẢNG KÊ HÀNG BÁN 
Đơn vị:      
Địa chỉ:     
       
STTTên hàng hóaQuy cáchĐVTSL Đơn giá Thành tiền
(đồng)
1NRC sunlight chanh lít      15        22,500        337,500
2Nước tẩy rửa Duck,Vim Bình      26        36,000        936,000
3khui lon loại lớn cái        3          7,000          21,000
4Nước rửa chén chai      12        22,500        270,000
5Bao rác kg      20        27,000        540,000
6Nhựa ép A4 Hight Q pet Film DL 80 hộp        1      280,000        280,000
7Giấy in nhiệt 80mm x 45mm cuộn400        10,500    4,200,000
8Giấy in nhiệt 80mm x 80mm cuộn100        11,000    1,100,000
9cuốn bìa nhựa A4 30 lá cái        5        27,500        137,500
10sổ da B5 cái        2        25,000          50,000
11giấy in ảnh 2 mặt xấp        1        80,000          80,000
12bột giặt omo Bịch      30        16,000        480,000
13Tẩy tolet duck 900ml chai      10        39,500        395,000
14Sổ Caro 25 x30 cuốn      10        26,500        265,000
15Giấy in liên tục 3 lớp A4 Thùng        1      450,000        450,000
16Thẻ nhựa Nhân viên cái      34        12,000        408,000
17Sổ da A5 cuốn      13        22,500        292,500
18Hộp quẹt cái      10          3,000          30,000
19khẩu trang hoạt tính cái      48          2,500        120,000
Cộng  10,392,500
Thuế GTGT 10%    1,039,250
Tổng cộng  11,431,750
Bằng chữ:
(*) Hóa đơn được lập dựa trên bảng kê hàng bán.   
    
Bảng kê được lập theo hóa đơn số…………………..ngày… tháng… năm 
       
 Người bán    Người mua 
 (ký, ghi rõ họ tên)    (ký,ghi rõ họ tên) 
    
       
       
       
       
*Nếu bảng kê có nhiều trang thì phải đóng dấu giáp lai   
       

 

Download mẫu bảng kê lập kèm theo hóa đơn: Mẫu bảng kê lập kèm theo hóa đơn GTGT

Tham khảo:  Cách viết hóa đơn GTGT theo bảng kê