Giỏ hàng

Cách lập bảng kê những người mua không lấy hóa đơn

Cách lập bảng kê những người mua không lấy hóa đơn được sử dụng trong trường hợp Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần.

Theo thông tư 39 thì “Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày”

Mẫu bảng kê những người mua không lấy hóa đơn như sau:

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG
Ngày ………tháng………năm………
 

 

 

Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………

  
Đị chỉ:………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..
        
STTTên hàng hóa dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThuế GTGTThành tiềnGhi chú
        
        
        
        
        
        
        
        
 Tổng cộng:  
       
Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)
  Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là hướng dẫn Cách lập bảng kê những người mua không lấy hóa đơn của kế toán YTHO. Mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới.