Giỏ hàng

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng excel

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng excel

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng excel là hướng dẫn các bạn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ chạy tự động bằng excel.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo dòng tiền là một loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của một tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định (tháng, quý hay năm tài chính).

Báo cáo này là một công cụ giúp nhà quản lý tổ chức kiểm soát dòng tiền của tổ chức. Bảng báo cáo dòng tiền thông thường gồm có:

Dòng tiền vào:

+ Các khoản thanh toán của khách hàng cho việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ
+ Lãi tiền gửi từ ngân hàng
+ Lãi tiết kiệm và lợi tức đầu tư
+ Đầu tư của cổ đông
Dòng tiền ra

+ Chi mua cổ phiếu, nguyên nhiên vật liệu thô,hàng hóa để kinh doanh hoặc các công cụ
+ Chi trả lương, tiền thuê và các chi phí hoạt động hàng ngày
+ Chi mua tài sản cố định – máy tính cá nhân, máy móc, thiết bị văn phòng,…
+ Chi trả lợi tức
+ Chi trả thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các thuế và phí khác

Bài giảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của kế toán YTHO xin gởi đến tất cả các bạn học viên như sau:

 

Link tải file đáp án công thức excel ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

Quay lại:

Danh sách bài học excel online:

 Học kế toán trên excel

Danh sách học kế toán thực hành:

 Học kế toán thực hành