Giỏ hàng

Cách lập báo cáo nhập xuất tồn bằng excel

Cách lập báo cáo nhập xuất tồn bằng excel

Cách lập báo cáo nhập xuất tồn bằng excel là hướng dẫn cách tạo ra một báo cáo bằng excel theo dõi nhập xuất tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu.

Báo cáo nhập xuất tồn là một trong những báo cáo rất quan trọng để theo dõi hàng tồn kho của đơn vị. Báo cáo nhập xuất tồn liên quan mật thiết với phương pháp tính giá hàng tồn kho. Các phương pháp tính giá hàng tồn kho bao gồm:

+ Phương pháp nhập trước xuất trước

+ Phương pháp thực tế đích danh

+ Phương pháp bình quan gia quyền. Trong phương pháp bình quân gia quyền có 2 lựa chọn: Bình quân từng lần nhập xuất (bình quân liên hoàn) và phương pháp bình quân cuối kỳ.

Doanh nghiệp chỉ được áp dụng phương pháp tính giá hàng tồn kho theo phương pháp đã đăng ký lúc hồ sơ ban đầu hoặc có lưu trữ hồ sơ đăng ký tại doanh nghiệp.

Mỗi phương pháp tính giá hàng tồn kho sẽ cho ra những giá xuất kho khác nhau. Đây là một trong những khó khăn khi sử dụng excel để theo dõi hàng tồn kho tại doanh nghiệp. Nếu số lượng hàng tồn kho quá nhiều sẽ dẫn đến việc rất khó khăn để tính giá hàng tồn kho.

Cách lập báo cáo nhập xuất tồn bằng excel được hướng dẫn bởi kế toán YTHO như sau:

 

 

 

 

Link tải file excel ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

 

Quay lại:

Danh sách bài học excel online:

 Học kế toán trên excel