Giỏ hàng

Cách lập sổ chi tiết tài khoản bằng excel

Cách lập sổ chi tiết tài khoản bằng excel

Cách lập sổ chi tiết tài khoản bằng excel là bài hướng dẫn các bạn kế toán làm được sổ chi tiết trên file excel.

Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được phản ánh trên sổ Nhật ký và Sổ Cái. Số lượng, kết cấu các sổ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc. Các doanh nghiệp căn cứ vào quy định mang tính hướng dẫn của Nhà nước về sổ kế toán chi tiết để thiết kế các mẫu sổ sử dụng phù hợp trong đơn vị mình.

Sổ chi tiết là một trong những loại sổ quan trọng trong hệ thống sổ sách của doanh nghiệp.

Sổ chi tiết được mở theo từng tài khoản chi tiết cấp con.

Sổ chi tiết được trình bày theo thứ tự thời gian, theo thứ tự của hệ thống tài khoản kế toán.

Bài giảng sổ chi tiết của kế toán YTHO được lập dựa trên sheet CT và sheet SDD. Bài giảng sổ chi tiết của kế toán YTHO xin gởi đến các bạn như sau:

 

 

 

Link tải file excel ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

 

Quay lại:

Danh sách bài học excel online:

 Học kế toán trên excel

Danh sách học kế toán thực hành:

 Học kế toán thực hành