Giỏ hàng

Cách lập sổ nhật ký bán hàng bằng excel

Cách lập sổ nhật ký bán hàng bằng excel

Cách lập sổ nhật ký bán hàng bằng excel là hướng dẫn các bạn cách lập một file liệt kê tất cả các nghiệp vụ bán hàng trong kỳ.

Sổ Nhật ký bán hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ như bán chịu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Các nghiệp vụ bán hàng thu tiền ngay được ghi và Nhật ký thu tiền.

Các nghiệp vụ trên nhật ký bán hàng được sắp xếp và trình bày theo trình tự thời gian

Sổ nhật ký bán hàng của kế toán YTHO được lập dựa trên sheet CT. Bài giảng nhật ký bán hàng của kế toán YTHO xin gởi đến các bạn như sau:

 

 

 

 

Cách ghi:

Cách ghi sổ nhật ký bán hàng:

– Cột  ngày: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột số: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột diễn giải: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột phải thu từ người mua: Ghi số tiền phải thu từ người mua theo doanh thu bán hàng.

– Cột tiếp theo: Mở theo yêu cầu của doanh nghiệp để ghi doanh thu theo từng loại nghiệp vụ: Bán hàng hóa, bán thành phẩm, bán bất động sản đầu tư cung cấp dịch vụ,… thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho từng loại hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ. Trường hợp không cần thiết, doanh nghiệp có thể gộp 3 cột này thành 1 cột để ghi doanh thu bán hàng chung.

Cuối trang sổ, cộng sổ phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Link tải file excel ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

Quay lại:

Danh sách bài học excel online:

 Học kế toán trên excel