Giỏ hàng

Cách lập sổ nhật ký chi tiền bằng excel

Cách lập sổ nhật ký chi tiền bằng excel

Cách lập sổ nhật ký chi tiền bằng excel là bài hướng dẫn các bạn cách lập nhật ký chi tiền, theo dõi tình hình chi tiền tại doanh nghiệp của mình. Sổ nhật ký chi tiền dùng để quản lý dòng chi, dòng ra của tiền, một loại tài sản nhạy cảm tại doanh nghiệp. Nhật ký chi tiền xây dựng tách riêng về chi tiền mặt và chi tiền gởi. Nhật ký chi tiền bao gồm chi tiền mua hàng hóa dịch vụ và chi trả nhà cung cấp.

Vì là dòng tiền chi ra nên doanh nghiệp phải tổ chức tốt sổ nhật ký chi tiền để kiểm soát được dòng chi. Mỗi lần chi tiền phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ, phải đầy đủ chữ ký. Thủ quỹ phải xem chứng từ kỹ của kế toán tiền trước khi chi tiền. Thường xuyên đối chiếu giữa thủ quỹ và kế toán tiền để xem có chênh lệch hay không. Nếu có thì phải tiền hành tìm nguyên nhân và điều chỉnh ngay để tránh bị mất tiền.

Sổ nhật ký chi tiền được sắp xếp theo trình tự thời gian.

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo file excel của chúng tôi

Sổ nhật ký chi tiền của kế toán YTHO được lập dựa trên sheet CT. Bài giảng nhật ký chi tiền của kế toán YTHO xin gởi đến các bạn như sau:

 

 

 

 

Link tải file excel ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

 

Quay lại:

Danh sách bài học excel online:

 Học kế toán trên excel