Giỏ hàng

Cách lập sổ nhật ký mua hàng bằng excel

Cách lập sổ nhật ký mua hàng bằng excel

Cách lập sổ nhật ký mua hàng bằng excel là hướng dẫn các bạn cách tạo ra một cuốn sổ nhật ký bằng excel theo dõi tất cả các nghiệp mua nguyên vật liệu, hàng hóa, dụng cụ chịu.

Sổ nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau (mua chịu). Trường hợp trả tiền trước cho người bán thì khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng cũng ghi vào sổ này.

Sổ nhật ký mua hàng của kế toán YTHO được lập dựa trên sheet CT. Bài giảng nhật ký mua hàng của kế toán YTHO xin gởi đến các bạn như sau:

 

 

 

 

Cách ghi:

Cách ghi sổ nhật ký mua hàng:

  • Cột  ngày: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
  • Cột số: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.
  • Cột diễn giải: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.
  • Cột tiếp theo: Ghi Nợ các TK hàng tồn kho: Hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,… Trường hợp đơn vị mở sổ này cho từng loại hàng tồn kho thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho loại hàng tồn kho đó như: Hàng hóa A, hàng hóa B,
  • Cột phải trả người bán: Ghi số tiền phải trả người bán tương ứng với số hàng đã mua.

Link tải file excel ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

Quay lại:

Danh sách bài học excel online:

 Học kế toán trên excel

Danh sách học kế toán thực hành:

 Học kế toán thực hành