Giỏ hàng

Cách lập sổ nhật ký thu tiền bằng excel

Cách lập sổ nhật ký thu tiền bằng excel

Cách lập sổ nhật ký thu tiền bằng excel là bài hướng dẫn các bạn cách lập nhật ký thu tiền, theo dõi tình hình thu tiền tại doanh nghiệp của mình. Sổ nhật ký thu tiền dùng để quản lý tiền, một loại tài sản nhạy cảm tại doanh nghiệp. Nhật ký thu tiền xây dựng tách riêng về thu tiền mặt và thu tiền gởi. Nhật ký thu tiền bao gồm thu tiền từ khách hàng trả tiền ngay và thu từ tiền khách hàng trả nợ.

Sổ nhật ký thu tiền được sắp xếp theo trình tự thời gian.

Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo file excel của chúng tôi

Sổ nhật ký thu tiền của kế toán YTHO được lập dựa trên sheet CT. Bài giảng nhật ký thu tiền của kế toán YTHO xin gởi đến các bạn như sau:

 

Link tải file excel ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

Quay lại:

Danh sách bài học excel online:

 Học kế toán trên excel

Danh sách học kế toán thực hành:

 Học kế toán thực hành