Giỏ hàng

Cách lập sổ tiền gởi ngân hàng bằng excel

Cách lập sổ tiền gởi ngân hàng bằng excel

Cách lập sổ tiền gởi ngân hàng bằng excel là hướng dẫn các bạn cách làm sổ theo dõi tiền ngân hàng chạy tự động theo các công thức excel.

Mục đích lập sổ tiền gửi ngân hàng:
– Sổ này dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng.
– Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch.

Hướng dẫn cách ghi sổ tiền gửi ngân hàng theo mẫu trên file excel của chúng tôi

Căn cứ để ghi vào sổ là giấy báo Nợ, báo Có hoặc sổ phụ của ngân hàng.

Đầu kỳ: Ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 8.

Hàng ngày:

Cột ngày: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

Cột số: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có) dùng để ghi sổ.

Cột diễn giải: Ghi tóm tắt nội dung của chứng từ.

Cột TKĐƯ: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

Cột tiền: Ghi số tiền gửi vào hoặc rút ra khỏi tài khoản tiền gửi.

Cột tồn: Ghi số tiền hiện còn gửi tại Ngân hàng.

Cuối tháng:

Cộng số tiền đã gửi vào, hoặc đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại Ngân hàng chuyển sang tháng sau. Số dư trên sổ tiền gửi được đối chiếu với số dư tại Ngân hàng nơi mở tài khoản.

Bài giảng cách lập sổ chi tiết tài khoản ngân hàng của kế toán YTHO như sau:

 

 

 

Link tải file excel ở phần bình luận của bài viết sau:

 

Tại đây

Quay lại:

Danh sách bài học excel online:

 Học kế toán trên excel