Giỏ hàng

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất là một trong những điều được người lao động quan tâm nhiều nhất hiện nay. Nhiều bạn đi làm và mong được hưởng chế độ bảo hiểm tốt nhất. Đa số các bạn thì chưa biết nhiều về quy định tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Có nhiều quyền lợi các bạn được hưởng từ doanh nghiệp, từ cơ quan bảo hiểm mà các bạn không biết. Theo yêu cầu của nhiều bạn thì chúng tôi xin gởi đến các bạn một số quy định liên quan về cách tính bảo hiểm xã hội một lần.

Luật BHXH 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đã mang đến nhiều sự thay đổi về cách tính hưởng BHXH một lần so với trước đây.

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Sau đây chúng tôi xin gởi đến các bạn các quy định về bảo hiểm xã hội một lần mới nhất cũng như cách tính của nó:

1. Quy định về bảo hiểm xã hội một lần:

Theo Điều 1 Nghị quyết số: 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động thì:

“ Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần”

Theo điều 60 luật BHXH 2014 năm 2014 về Bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
+ Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
b) Ra nước ngoài để định cư;
c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
d) Trường hợp người lao động là:

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

=> khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

  1. Cách tính bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể theo Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định bằng 22% các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, tối đa 02 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH nếu đóng chưa đủ 01 năm.

Lưu ý: Mức hưởng BHXH 1 lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp người lao động mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Cụ thể:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Trong đó:

– Về thời gian tham gia BHXH:

Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 – 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01/01/2014, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 01/01/2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

– Về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Mức đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) : Tổng số tháng đóng BHXH

Ngoài ra, các bạn phải tính được mức lương bình quân theo một bảng hệ thống quy đổi do bộ LĐTBXH quy định như sau:

Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH

Đối với BHXH bắt buộc

1. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

=

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

X

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1:

NămTrước 19951995199619971998199920002001200220032004200520062007
Mức điều chỉnh4,854,123,893,773,503,353,413,423,293,192,962,732,542,35
Năm2008200920102011201220132014201520162017201820192020 
Mức điều chỉnh1,911,791,641,381,261,181,141,131,101,061,031,001,00 

Đối với BHXH tự nguyện

  1. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo công thức sau:
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm=Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng nămxMức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2:

Năm2008200920102011201220132014
Mức điều chỉnh1,911,791,641,381,261,181,14
Năm201520162017201820192020 
Mức điều chỉnh1,131,101,061,031,001,00 

Lưu ý:

– Thời gian tham gia BHXH lẻ tính như sau:  từ 1-6 tháng tính ½ năm; từ 7-11 tháng tính tròn 1 năm.

– Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền mà Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (Trừ trường hợp bị bệnh hiểm nghèo).

Những người tham gia BHXH, hưởng chế độ BHXH một lần thường có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Tham khảo: Cách tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất để biết được quyền lợi của mình

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo các quy định mới nhất. Các bạn có thắc mắc về bài viết:  Cách tính bảo hiểm xã hội một lần mới nhất vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo:  Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Liên hệ:  Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần miễn phí