Giỏ hàng

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất mới nhất

Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất mới nhất là kế toán YTHO hướng dẫn các bạn cách tính lệ phí trước bạ theo những quy định mới nhất về lệ phí trước bạ nhà đất.

Quy định về các tính lệ phí trước bạ nhà đất mới nhất hiện nay nằm ở nghị định 140/2016/NĐ-CP ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2016 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Theo quy định tại nghị định 140/2016/NĐ-CP thì:

“Điều 5. Căn cứ tính lệ phí trước bạ

Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

Điều 6. Giá tính lệ phí trước bạ

  1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất

a) Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

b) Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Riêng:

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.

c) Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

….

Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

  1. Nhà, đất mức thu là 0,5%.”

Như vậy theo quy định này thì: Mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà và đất = Giá tính lệ phí trước bạ x 0,5%

 

Lưu ý: Bà con khi đi đóng lệ phí trước bạ cần xem xét các quy định này để xem cách tính của cán bộ đã đúng hay chưa?

Ủng hộ cho chúng tôi:  Dịch vụ thành lập công ty