Giỏ hàng

Cách tính tiền lương làm thêm trong tết Bính Thân năm 2016

Cách tính tiền lương làm thêm trong tết Bính Thân năm 2016 là hướng dẫn các bạn cách tính lương làm thêm trong Tết Bính Thân 2016. Ngay cả khi không đi làm thì các bạn vẫn được hưởng lương trong Tết, điều này có được là do có các quy định liên quan của nhà nước.

Sau đây kế toán YTHO xin liệt kê các quy định liên quan và cách tính để người lao động cũng như doanh nghiệp có cách nhìn đúng đắn trong việc trả lương của mình.

Cách tính tiền lương làm thêm trong tết Bính Thân năm 2016

Cách tính tiền lương làm thêm trong tết Bính Thân năm 2016 như sau:

Căn cứ vào khoản 2, 3,4 điều 25 nghị định 05/2015/NĐ-CP thì

“2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

3. Người lao động làm việc vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

4. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.”

Đồng thời căn cứ vào Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 và Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL thì cách tính tiền lương trong những ngày tết Bính thân 2016 như sau:

+ Nếu không đi làm vào ngày nghỉ tết thì sẽ được hưởng 100% tiền lương của ngày đó.

+ Nếu đi làm thì sẽ được cộng thêm 300% tiền lương (tổng cộng được nhận 400% tiền lương).

+ Nếu làm thêm vào ban đêm còn được cộng thêm 90% tiền lương (tổng cộng được nhận 490% tiền lương).