Giỏ hàng

Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá gross

Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá gross là sự suy nghĩ của không ít các kế toán, trong thông tư 103/2014/TT-BTC có sự hướng dẫn khá rắc rối và rườm rà. Sau đây, kế toán Ytho sẽ giới thiệu đến các bạn Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá gross; giá gross là giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế nhà thầu, và cách hạch toán của doanh nghiệp Việt Nam trong trường hợp này như thế nào?

Ví dụ như sau:

Doanh nghiệp A (doanh nghiệp Việt Nam) thuê nhà thầu nước ngoài B thực hiện hợp đồng dịch vụ xây dựng bao thầu nguyên vật liệu với giá trị hợp đồng là 3.000.000.000 đ. Theo hợp đồng, theo quy định nhà thầu nước ngoài B sẽ chịu chi phí thuế nhà thầu liên quan.

Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá gross

Hướng dẫn xác định thuế nhà thầu?

Các cơ sở:

  • Nhà thầu nước ngoài B là đối tượng chịu thuế nhà thầu;
  • Doanh nghiệp A có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu và nộp thuế;
  • Toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ xây dựng bao nguyên vật liệu đã bao gồm thuế nhà thầu là: 3.000.000.000 đ.
  • Nhà thầu nước ngoài B sẽ chịu chi phí thuế nhà thầu liên quan.
  • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với dịch vụ xây dựng bao thầu nguyên vật liệu là: 3%
  • Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên Doanh thu tính thuế đối với dịch vụ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là: 2%

Xác định thuế nhà thầu:

Bước 1: Xác định thuế GTGT:

Doanh thu tính thuế GTGT : = 3.000.000.000 đ.

Thuế GTGT phải nộp             : = 3.000.000.000 đ x 3% = 90.000.000 đ

Bước 2: Xác định thuế TNDN

Doanh thu tính thuế TNDN : = 3.000.000.000 đ – 90.000.000 đ= 2.910.000.000 đ

Thuế TNDN phải nộp    : = 2.910.000.000 đ x 2% = 58.200.000 đ.

Bước 3: Xác định thuế nhà thầu:

Tổng thuế nhà thầu mà nhà thầu nước ngoài B phải nộp và do doanh nghiệp A khấu trừ lại

= 90.000.000 đ + 58.200.000 đ = 148.200.000 đ

Nhà thầu B sẽ nhận được số tiền thanh toán theo hợp đồng là:

= 3.000.000.000 đ – 148.200.000 đ = 2.851.800.000 đ.

Số tiền thuế nhà thầu phải đóng thì không hề nhỏ các bạn ạ vì giá trị hợp đồng tương đối lớn

Hướng dẫn hạch toán thuế nhà thầu cho doanh nghiệp Việt Nam A:

Ghi nhận chi phí dịch vụ xây dựng:

 Nợ TK 152, 156, 6273.000.000.000

Có Tk 331

3.000.000.000

Khấu trừ thuế nhà thầu (thuế GTGT):

Nợ TK 33190.000.000

Có Tk 3339

90.000.000

Khấu trừ thuế nhà thầu thuế TNDN

Nợ TK 33158.200.000

Có Tk 3339

58.200.000

Thanh toán công nợ khách hàng:

Nợ TK 3312.851.800.000

Có Tk 112

2.851.800.000

Nộp thuế nhà thầu:

Nợ TK 3339148.200.000
                                   Có Tk 112                                      148.200.000

 

Thuế GTGT và thuế TNDN có được tính khấu trừ, có được đưa vào chi phí?

Theo quy định tại Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) về các khoản chi không được trừ thì:

“Thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thoả thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp”

 

=>: Trường hợp này, Doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ lại thuế nhà thầu khi thanh toán cho bên nước ngoài. Doanh nghiệp không được kê khai khấu trừ thuế gtgt nhà thầu, không tính thuế TNDN nhà thầu vào chi phí được trừ.

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn các bạn Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá gross. Các bạn có những thắc mắc về Cách tính và hạch toán thuế nhà thầu theo giá gross hãy để lại bình luận để mọi người tham gia thảo luận

Tham khảo

 Hướng dẫn hạch toán và tính thuế nhà thầu theo giá net (Giá chưa bao gồm thuế)