Giỏ hàng

Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN

Cách xác định thu nhập tính thuế TNDN được chia sẻ bởi YTHO

Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp điều quan trọng là cách xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài giảng này, YTHO sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó.

  1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.
  2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.
  3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền tham gia dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Công thức xác định thu nhập tính thuế TNDN như sau:

Thu nhập tính thuế=Thu nhập chịu thuế(Thu nhập được miễn thuế+Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

Chúc bạn có những giây phút học tập và nghiên cứu thoải mái cùng YTHO! Cảm ơn sự quan tâm của bạn, YTHO sẽ tiếp tục nổ lực để xứng đáng với sự tin cậy của các bạn!