Giỏ hàng

Cách xử lý chi phí hóa đơn GTGT liên quan đến hợp đồng mượn xe

Cách xử lý chi phí hóa đơn GTGT liên quan đến hợp đồng mượn xe là hướng dẫn các bạn cách xử lý hợp đồng mượn xe để hợp lý các chi phí phát sinh liên quan đến vấn đề mượn xe.

Các bạn thông thường nghĩ rằng chi phí liên quan đến mượn xe thì sao  mà đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp được, các hóa đơn GTGT liên quan đến chiếc xe đi mượn thì có được khấu trừ thuế VAT hay không. Đa số các bạn sẽ được người khác tư vấn là phải làm hợp đồng thuê xe chứ không nên làm hợp đồng mượn.

Vấn đề này thì không được ghi rõ trong luật hay thông tư. Tuy nhiên tổng cục thuế cũng đã trả lời vướng mắc này cho doanh nghiệp. Vấn đề này được giải đáp dựa vào Thông tư số 219/2014/TT-BTCthông tư 96/2015 và công văn 4708/TCT-CS.

Cụ thể như sau:

Theo Thông tư số 219/2014/TT-BTC tại Điều 14 Khoản 1 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“1.Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

Theo thông tư 96/2015/TT-BTC:

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này).

Căn cứ vào những quy định trên và theo công văn 4708/TCT-CS của tổng cục thuế đã có hướng dẫn về chính sách thuế TNDN, thuế GTGT thì những chi phí phát sinh trong quá trình đi mượn xe đưa vào chi phí, hóa đơn GTGT được kê khai khấu trừ thuế GTGT cần:

+ Hợp đồng mượn xe ô tô.

+ Các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng phải được quy định cụ thể trong hợp đồng mượn xe.

+ Các chi phí này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn của kế toán YTHO về Cách xử lý chi phí hóa đơn GTGT liên quan đến hợp đồng mượn xe, các bạn có thắc mắc vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.