Giỏ hàng

Cách xử lý hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà mới nhất

Cách xử lý hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà mới nhất  là hướng dẫn các bạn cách xử lý hợp lý các hóa đơn điện nước đứng tên chủ nhà mà không đứng tên công ty, doanh nghiệp theo các quy định mới nhất.

Trong thực tế có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp đi thuê văn phòng của các hộ cá thể không kinh doanh, khi đó hóa đơn tiền điện nước thông thường không đứng tên công ty. Khi đó các kế toán nghĩ rằng: đây là chi phí không hợp lý và loại nó ra. Đây là suy nghĩ không đúng và cần khắc phục bằng nội dung bên dưới 

Cách xử lý hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà mới nhất

Theo quy định tại khoản 2.15 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) thì:

“2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

Như vậy để hóa đơn điện nước không đứng tên doanh nghiệp được đưa vào chi phí các bạn cần cung cấp các chứng từ sau:

+ Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh

+ Hóa đơn điện nước

Đồng thời số lượng tiêu thụ điện nước phải hợp lý

Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh có cần công chứng không các bạn tham khảo tại: Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không

Trên đây là cách xử lý hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà. Các bạn có thắc mắc về bài viết: Cách xử lý hóa đơn tiền điện nước mang tên chủ nhà vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.