Giỏ hàng

Cách xử lý trường hợp hóa đơn trên 20 triệu trả bằng tiền mặt

Cách xử lý trường hợp hóa đơn trên 20 triệu trả bằng tiền mặt là nêu ra tất cả các phương án để giải quyết trường hợp nhiều kế toán mắc sai lầm trong việc thanh toán hóa đơn trên 20 triệu trả bằng tiền mặt

Cách xử lý trường hợp hóa đơn trên 20 triệu trả bằng tiền mặt

Cách 1: Yêu cầu đơn vị bán trả lại tiền mặt.

Sau đó dùng tài khoản ngân hàng công ty mua (tài khoản đã đăng ký với sở kế hoạch đầu tư hoặc chi cục thuế) chuyển khoản vào tài khoản công ty bán (tài khoản đã đăng ký với sở kế hoạch đầu tư hoặc chi cục thuế) với nội dung thanh toán tiền hàng đã mua

Cách 2: Nếu đơn vị bán không chịu giúp đỡ

Theo điều 4 thông tư 96/2015 thì

“Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này).

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.”

Do đó, không hạch toán hóa đơn đã mua hàng, chấp nhận mất một khoản chi phí hoặc hạch toán điều chỉnh giảm như sau:

Khi nhận hóa đơn mua hàng chưa thanh toán

Nợ 15* hàng mua

Nợ 1331 Thuế GTGT

                  Có 331

Khi không thanh toán bằng tiền mặt

Nợ 331

                 Có 1331

                 Có 15*

Trường hợp hóa đơn trên 20 triệu một phần trả bằng tiền mặt, một phần trả bằng ngân hàng thì doanh nghiệp chỉ được hạch toán giá trị và thuế phần chuyển qua ngân hàng. Phần chi trả bằng tiền mặt thì không hạch toán hoặc hạch toán điều chỉnh giảm.

Kế toán YTHO đã gởi đến các bạn: Cách xử lý trường hợp hóa đơn trên 20 triệu trả bằng tiền mặt. Các bạn có thêm thắc mắc vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo:  dịch vụ kế toán trọn gói