Giỏ hàng

Căn cứ tính thuế tài nguyên

Căn cứ tính thuế tài nguyên là các cơ sở đúng pháp luật để chúng ta có thể tính ra được số thuế tài nguyên phải nộp.

Giống như các loại thuế khác thuế tài nguyên cũng có những căn cứ tương tự để tính thuế.

Căn cứ tính thuế tài nguyên

Sau đây kế toán Ytho xin gởi đến các bạn bài đọc: Căn cứ tính thuế tài nguyên

  1. Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế tài nguyên, thuế suất thuế tài nguyên.
  2. Xác định thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ
Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ=Sản lượng tài nguyên tính thuếxGiá tính thuế đơn vị tài nguyênxThuế suất thuế tài nguyên 

Trường hợp được cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì số thuế tài nguyên phải nộp được xác định như sau:

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ=Sản lượng tài nguyên tính thuếxMức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị tài nguyên khai thác

Việc ấn định thuế tài nguyên được thực hiện căn cứ vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế, phù hợp với các quy định về ấn định thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Kế toán Ytho đã gởi đến các bạn các cơ sở và căn cứ tính thuế tài nguyên. Các bạn có thắc mắc về bài đọc vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Bài giảng thuế tài nguyên và môi trường