Giỏ hàng

Căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu

Căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu là số lượng, trị giá tính thuế và thuế suất của mặt hàng cần tính thuế xuất nhập khẩu. Trị giá tính thuế và thuế suất của các mặt hàng xuất nhập khẩu sẽ thay đổi theo quy định của Bộ Tài Chính chứ không cố định. Các bạn cần thường xuyên cập nhật và theo dõi các thông tư mới để tránh áp dụng sai theo quy định. Hiện nay, Bộ Tài Chính đang có những dự thảo luật và biểu thuế suất mới trong năm 2016, theo dự kiến thì luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2016. Khi có những thay đổi về luật mới thì chúng tôi sẽ cập nhật ngay.

Căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu

Sau đây kế toán Ytho sẽ gởi đến các bạn căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu:

Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu làm căn cứ tính thuế là số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu.

Trị giá tính thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thuế suất:

  • Thuế suất thuế xuất khẩu: Thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
  • Thuế suất thuế nhập khẩu: Thuế suất đối với hàng hoá nhập khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng, bao gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường:

  * Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam (Nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ nêu ở đây do Bộ Thương mại thông báo). Thuế suất ưu đãi được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Người nộp thuế tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

+ Nếu hàng hóa nhập khẩu quá mức vào Việt Nam, có sự trợ cấp, được bán phá giá hoặc có sự phân biệt đối xử đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thì bị áp dụng thuế chống trợ cấp, thuế chống bán phá giá, thuế chống phân biệt đối xử, thuế để tự vệ và được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn riêng.

Chúng tôi đã gởi đến cho các bạn bài học: Căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu. Các bạn có những thắc mắc về bài học: Căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu thì hãy để lại bình luận cho chúng tôi.