Giỏ hàng

Chức năng và vai trò của thuế thu nhập cá nhân

Chức năng và vai trò của thuế thu nhập cá nhân được cung cấp bởi công ty kế toán YTHO

Các bạn đã biết được thuế thu nhập cá nhân là gì. Sau đây kế toán Ytho xin giới thiệu tiếp đến các bạn chức năng và vai trò của thuế thu nhập cá nhân:

Mục tiêu của việc ban hành và áp dụng Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là:

– Góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước:

Sự giảm dần các loại thuế xuất nhập khẩu do yêu cầu tự do hóa thương mại nên thuế TNCN ngày càng trở thành nguồn thu quan trọng cho ngân sách Nhà nước. Nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người của cá nhân ngày càng tăng từ đó thuế TNCN sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó thì thuế TNCN làm giảm nguồn thu của cá nhân mỗi người dân, đặc biệt là những người có thu nhập cao, do đó Nhà nước cần phải có các quy định phù hợp cho từng đối tượng khác nhau để người dân không phải chịu thiệt.

– Góp phần thực hiện công bằng xã hội:

Hiện nay, thuế TNCN chỉ đánh vào thu nhập cao hơn mức khởi điểm thu nhập chịu thuế, không đánh thuế vào những cá nhân có thu nhập vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết. Thêm vào đó khi thu nhập tăng lên thì tỷ lệ thu thuế cũng tăng thêm. Ở nước ta còn có quy định miễn, giảm thuế cho những cá nhân mang gánh nặng xã hội. Đồng thời hàng nằm nhà nước ta đều tăng mức giảm trừ bản thân và giảm trừ gia cảnh để tạo điều kiện cho người lao động và doanh nghiệp hoạt động.

Ở nước ta hiện nay, thu nhập của các tầng lớp nhân dân có sự chênh lệch nhau, phần lớn người dân có thu nhập còn thấp và sản xuất tự phát, nhưng cũng có một số cá nhân có thu nhập khá cao, nhất là những cá nhân làm việc trong các doanh nghiệp lớn thực hiện kê khai thuế rõ ràng tại Việt Nam. Mặc dù thuế TNCN chưa mang lại số thu lớn cho ngân sách Nhà nước, song xét trên phương diện công bằng xã hội và công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước thì thuế TNCN có vị trí cực kỳ quan trọng đảm bảo thực hiện chính sách công bằng xã hội.

Luật thuế TNCN của nước ta vẫn còn nhiều khe hở, và phần lớn người dân thì chưa nắm rõ luật thuế TNCN do mức độ phổ cập còn thấp, một số bộ phận người có tri thức đã lạm dụng chuyện này để mà lách luật tránh thuế, đồng thời chèn ép những người không biết luật. Điều này xảy ra ở phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam, các giám đốc thường không muốn mất quá nhiều chi phí cho những khoản này và ép kế toán phải làm sao cho chi phí thấp nhất. Do đó để tránh điều này xảy ra, Bộ Tài Chính và cục thuế cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến luật. Những người làm luật phải có những giải pháp để đưa ra luật phù hợp nhất.

Đối tượng quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN) rất rộng, bao gồm các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các đơn vị chi trả thu nhập và các cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế. Còn đối tượng quản lý của Bảo hiểm xã hội, bao gồm những người lao động làm việc trong các đoàn thể, cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức SXKD và các đối tượng nộp BHXH, bảo hiểm y tế tự nguyện. Điểm chung quản lý của 2 cơ quan này nằm ở đối tượng. Do đó để kiểm soát chặt chẽ trong việc xử lý các đối tượng không tuân thủ luật thuế và luật BHXH cần sự phối hợp của các cơ quan này trong việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Các bạn có thêm thắc mắc về vài trò của thuế thu nhập cá nhân hãy để lại bình luận bên dưới nhé.

Bài học trong series