Giỏ hàng

Chức năng và vai trò của Thuế TNDN

Chức năng và vai trò của Thuế TNDN được chia sẻ bởi YTHO

Thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế dùng để phân phối thu nhập của các tổ chức,…Do đó nó có vai trò to lớn đối với mỗi quốc gia, không chỉ riêng của Việt Nam mà của toàn thuế giới:

  • Tạo cho nhà nước một khoản thu gắn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và của toàn nền kinh tế nói chung.
  • Bao quát và điều tiết được các khoản thu nhập đã, đang và sẽ phát sinh của cơ sở kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế thị trường.
  • Thông qua ưu đãi về thuế suất, về miễn thuế, giảm thuế, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam.
  • Tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần và trong tiến trình hội nhập ở nước ta hiện nay.

Mọi thắc mắc hãy để lại để được các chuyên viên YTHO tìm hiểu giúp bạn. Chúc bạn có những giây phút thật thoải mái khi học cùng YTHO. Thân!