Giỏ hàng

Chuyển tạo số dư đầu kỳ trên file excel

Chuyển tạo số dư đầu kỳ trên file excel

Chuyển tạo số dư đầu kỳ trên file excel là tạo sheet số dư đầu trên file excel.

Chuyển tạo số dư đầu kỳ là một công tác cực kỳ quan trọng cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Về nguyên tắc kế toán nhất quán và thận trọng thì số dư cuối kỳ của năm ngoài phải bằng số dư đầu kỳ của năm nay. Công tác chuyển số dư đầu kỳ sẽ trở nên dễ dàng nếu chúng ta không có tài khoản cấp chi tiết. Còn những tài khoản bắt buộc phải theo dõi chi tiết như phải thu khách hàng (131), phải trả người bán (331), chi phí trả trước, tài sản cố định, bảng phân bổ khấu hao, nguyên vật liệu, hàng hóa,.. thì năm trước phải theo dõi được thì năm nay mới theo dõi được. Trong công tác làm sổ sách kế toán hiện nay, các bạn kế toán yếu kém thường không làm hoặc làm mà không in ra dẫn đến kế toán mới vào không thể nào tiếp nhận được.

=> công tác theo dõi chi tiết và chuyển tạo số dư đầu kỳ cho năm mới là công tác rất quan trọng ở bất kỳ doanh nghiệp nào. Sai một số sẽ sai một cuốn sổ. Tuy nhiên cơ quan thuế cho phép chúng ta sửa đổi được cho tới trước khi có lệnh thanh tra kiểm tra. Do vậy, các bạn đừng lo lắng quá nhiều nhé

Link tải file excel ở phần bình luận của bài viết sau:

Tại đây