Giỏ hàng

Có cần nộp mẫu 08 thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đến chi cục thuế

Có cần nộp mẫu 08 thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đến chi cục thuế

Hiện nay, có một vấn đề đang gây phân vân cho các bạn kế toán: Có cần nộp mẫu 08 thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đến chi cục thuế ?

Trước đây theo quy định tại điều 9 thông tư 156/TT-BTC thì trong vòng 10 ngày nếu như có sự thay đổi thì doanh nghiệp phải nộp mẫu 08 ban hành kèm theo thông tư 156 để thông báo đến chi cục thuế

Theo quy định mới nhất hiện nay tại điều 53 nghị định 78/2015/NĐ-CP thì

“Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

  1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”

 

Như vậy, khi doanh nghiệp có sự thay đổi nội dung đăng ký thuế bao gồm: thay đổi tài khoản ngân hàng, tăng vốn kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật,… thì doanh nghiệp không phải làm mẫu 08 nộp đến chi cục thuế nữa mà thực hiện các thủ tục hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp phải nộp mẫu 08-MST theo thông tư 95 đến cơ quan thuế. Tham khảo tại đây

Tuy nhiên trong từng trường hợp thay đổi thì doanh nghiệp phải chú ý các thủ tục phải làm thêm với chi cục thuế, chẳng hạn:

Nếu doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh về vốn kinh doanh, tăng vốn điều lệ hay giảm vốn điều lệ khi đó doanh nghiệp thay đổi căn cứ xác định lệ phí môn bài phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp lại tờ khai thuế môn bài cho chi cục thuế, hạn nộp chậm nhất là ngày 31/12 năm xảy ra sự thay đổi.

Ngoài ra theo quy định tại thông tư 173/2016/TT-BTC mới nhất thì doanh nghiệp không phải đăng ký tài khoản ngân hàng kể từ ngày 15/12/2016. Những khoản thanh toán qua ngân hàng trên 20 triệu vẫn được đưa vào chi phí và khấu trừ hợp lệ.

Những thắc mắc về: “Có cần nộp mẫu 08 thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đến chi cục thuế” vui lòng để lại bình luận cho chúng tôi.

Tham khảo:  Trường hợp bắt buộc phải nộp mẫu 08 đến cơ quan thuế