Giỏ hàng

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì ? là câu hỏi của không ít bạn sinh viên khi nghiên cứu về luật doanh nghiệp cũng như các doanh nhân chuẩn bị mở công ty cổ phần.

Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn những kiến thức theo luật doanh nghiệp 2014 của Việt Nam để các bạn có thể trả lời được câu hỏi: Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì ?

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Ví dụ một cổ phần ưu đãi biểu quyết có thể bằng 50 lần quyền biểu quyết của một cổ phần phổ thông.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại điểm 1;
b) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại điểm 3.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Vì không có quy định ép buộc về số lượng cổ phần này tại mỗi công ty cổ phần. Do Đó công ty cổ phần có quyền tự quyết định số lượng cổ phần ưu đãi này cho doanh nghiệp của mình trong điều lệ của công ty.

Trên đây là một ít kiến thức về cổ phần ưu đãi biểu quyết, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn. Các bạn có thêm thắc mắc về loại cổ phần này vui lòng để lại bình luận ở phần bên dưới để mọi người cùng tham khảo.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập công ty cổ phần