Giỏ hàng

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì ? là câu hỏi của không ít bạn sinh viên khi nghiên cứu về luật doanh nghiệp cũng như các doanh nhân chuẩn bị mở công ty cổ phần.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì

Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn những kiến thức theo luật doanh nghiệp 2014 của Việt Nam để các bạn có thể trả lời được câu hỏi: Cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì ? :

  1. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.
  2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3.
  3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi này không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Như vậy, nếu cổ đông nào muốn đầu tư vào công ty cổ phần mà muốn gặp ít rủi ro thì cổ đông đó nên mua loại cổ phần ưu đãi này. Bởi vì những người có cổ phần ưu đãi này sẽ được ưu tiên trả lại vốn góp trước khi trả cho các cổ đông sở hữu cổ phần khác.

Trên đây là một ít kiến thức về cổ phần ưu đãi hoàn lại, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn. Các bạn có thêm thắc mắc về loại cổ phần này vui lòng để lại bình luận ở phần bên dưới để mọi người cùng tham khảo.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập công ty cổ phần