Giỏ hàng

Cổ phiếu là gì

Cổ phiếu là gì ? là câu hỏi của không ít các bạn đang nghiên cứu về cổ phiếu cũng như các nhà đầu tư đang nghiên cứu về cổ phiếu của các công ty để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư của mình.

Cổ phiếu là gì

Sau đây kế toán YTHO xin gởi đến các bạn định nghĩa của cổ phiếu được quy định trong bộ luật doanh nghiệp 2020 để các bạn tham khảo:

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

đ) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

e) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có);

g) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

h) Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 của Luật doanh nghiệp 2014 đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

Kế toán YTHO đã gởi đến các bạn cổ phiếu là gì, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn. Các bạn có thêm thắc mắc về cổ phiếu là gì ?  vui lòng để lại bình luận ở phần bên dưới để mọi người cùng tham khảo.

Tham khảo:  Dịch vụ thành lập công ty cổ phần